Tak neubližuj zbytečně druhým

Listopad 2006

-Obrázky-1-

30. listopadu 2006 v 18:02 | EmO gIrL |  ::SMRT a KREV::
nevěděla jsem kam to přímo dát tak jsem to vrazila sem! ale je to páškný :o>


Obrana proti depresím

29. listopadu 2006 v 13:28 | EmO gIrL |  ::DEPRESE(svině) a SMUTEK::
JAK SE BRÁNIT NÁVRATU DEPRESE?
Depresivní porucha patří mezi problémy, které jsou dlouhodobé a mohou se projevovat fluktujícím projevem. První příznaky se mohou oběvit už v dětství nebo adolescenci. Většina lidí však přichází k lékaři s depresí až kolem 30. roku života, nejvíce se jich léčí kolem 40. roku věku, objevuje se však často i ve vyšším věku až do pozdního stáří. I po letech prožívání příznaků je vyléčení velmi dobře možné. Počítat však s tím, že se příznaky deprese mohou vrátit, je nutné. Proto je dobré se na to připravit. K zábraně nového návratu příznaků (recidivy) je důležité dlouhodobě užívat léky a zvýšit svoji odolnost vůči stresu.
Je velmi důležité neukončit léčbu antidepresivy předčasně. To by mohlo způsobit rychlý návrat příznaků. Proto léčba pokračuje ještě nějaký čas po vymizení příznaků. Podávání léků by mělo pokračovat alespoň 6 - 9 měsíců po dosažení úlevy. Pokud jde o opakovanou depresi, je vhodné prodloužit podávání antidepresiv na dobu dvou let, při třech a více epizodách na pět let. V některých případech je nutné užívat antidepresiva celý život.
Stres hraje velkou roli jak při vzniku, tak při přetrvávání deprese i úzkostných poruch. Proto je důležité naučit se mu předcházet. K tomu může pomoci:
 • pravidelnost a rytmus v denních činnostech
 • klidné rodinné rituály (společné stolování, výlety apod.)
 • láskyplné vztahy v užší i širší rodině
 • dostatek přátel
 • kultivace vztahů na pracovišti
 • plánování aktivit
 • určování priorit
 • Pravidelný odpočinek (aktivní i pasivní)
 • pravidelný spánek
 • pravidelné ranní vstávání s krátký cvičením a vlažnou sprchou
 • dostatek příjemných zážitků
 • dostatek pravidelného pohybu
 • asertivita
 • vyhnutí se alkoholu, kouření, spěch, otravným lidem
 • čas na koníčky a zájmy
 • kultura
ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU
Existují jednoduché změny, které byste měli prvést ve svém každodenním životě, abyste byli vůči stresu odolnější:
 • Zabudujte si do svého denního programu "relaxační okénka". Mohou trvat jen několik minut, ale bude to velmi užitečně využitý čas. Snažte se vytvořit si zvyk pravidelně relaxovat.
 • Každý den udělejte něco, co vám přinese potěšení. Pokud se přitom i uvolníte, tím lépe. Zkuste třeba tělesné cvičení nebo jógu.
 • Nedovolte,aby váš stres příliš narostl. Když vám něco dělá strarosti, svěřte se s tím přátelům nebo odborníkům.
 • Zjistěte si, kdo by vám mohl pomoci - udělejte si telefonní seznam důležitých čísel, například čísla svých přátel nebo Linky důvěry.
 • Uspořádejte si svůj denní program, Pokud vám dělá problémy stihnout vše, co chcete udělat, poraďte se s psychologem nebo jiným odborníkem.
 • Doma i v zaměstnání se chovejte asetivně. Nenechejte se stresovat tím, že vás někdo jen využívá. Přečtěte si knížku o zásadách asertivního chování nebo se přihlaste do kurzu asertivity.
 • Vyhýbejte se nadměrné únavě. Naučte se rozpoznat, kde jsou vaše hranice, a nepřekračujte je. Když jste unaveni, udělejte si v práci přestávku a snažte se dělat něco příjemného nebo uklidňujícího.
 • Nevyhýbejte se tomu, čeho se bojíte. Když zjistíte, že vám dělá potíže něčemu čelit, neutíkejte před tím, protože pak se toho budete bát ještě víc. Místo toho si naplánujte malé, postupné krůčky, kterými obávanou situaci postupně zvládnete.
 • Nezapomeňte se ocenit a pochválit se za své úspěchy. Nikdy sami sebe neponižujte a nepřemýšlejte stále jen o svých potížích v minulosti. Dívejte se dopředu a plánujte si, jak své problémy co nejlépe zvládnete a překonáte

Jak se chovat když je depka?

29. listopadu 2006 v 13:24 | EmO gIrL |  ::DEPRESE(svině) a SMUTEK::
JAK SE CHOVAT BĚHEM AKUTNÍ EPIZODY DEPRESE?
Deprese negativním způsobem dokresluje pohled na sebe, svět, životní situaci i budoucnost. Toto zkreslené hodnocení může přetrvávat v různé životní míře až do chvíle, než začne fungovat léčba. Do té doby se pokuste dodržovat následující zásady:
 • uvědomte si, že deprese i úzkost jsou léčitelné
 • nezůstávejte s problémem sami
 • důvěřujte svému lékaři a nebojte se mu sdělit své potíže
 • pravidelně užívejte léky, které vám odborník předepsal
 • neklaďte si žádné náročné cíle a úkoly
 • během deprese nedělejte závažná rozhodnutí
 • neodjíždějte na dovolenou nebo do neznámého prostředí
 • nesrovnávejte nynjší výkonnost s aktivitou před onemocněním
 • neříkejte si, že depresi a úzkost "zlomíte vůlí"
 • zkuste dělat to, co je vám příjemné
 • pokud se odhodláte k delší činnosti, rozdělte ji na menší úseky
 • neuchylujte se do samoty, udržujte kontakt s blízkými lidmi
 • nepokoušejte se příznaky "zaspat"
 • nedůvěřujte svým negativním myšlenkám
 • nevěřte lidem, kteří vám říkají, že "byste se měli vzchopit"
 • nestyďte se plakat, kdykoliv to potřebujete
 • nečekejte od léčby zázraky za několik dní
 • pokud vás přepadají myšlenky na sebevraždu, svěřte se svým blízkým a hlavně to řekněte svému lékaři
 • neukončujte předčasně léčbu, i když se už budete cítit dobře
 • s vašimi příznaky nemohou pomoci léčitelé, akupunktura, homeopatie ani jiné alternativní praktiky
Deprese může změnit vnímání sama sebe natolik výrazně, že člověku snadno klesá sebevědomí. Rychle můžete zapomenout na svoje radosti a úspěchy. Pocity bezcennosti, beznaděje a studu mohou bombardovat vaše sebevědomí. Můžete si říkat, že jste selhali.
Ale příznaky deprese nebo úkosti neznamenají v žádném případě selhání. Pamatujte si - podobně jako cukrovka nebo vysoký krevní tlak, jsou to zdravotní problémy. Nikoliv znaky osobní slabosti. Nejste ničím vinni ani jste si to ničím nezasloužili ani nezpůsobili.
V ČEM MŮŽE POMOCI RODINA A OKOLÍ?
Pro nejbližší lidi, kterým na vás záleží nejvíce, bude toto období také nelehké. Ale to neznamená, že byste se měli cítit vinni. Jejich obavy o váš stav jsou přirozené. Může být pro ně obtížné, dívat se na vás, jak se trápíte, i přijmout, že se léčíte u psychiatra. Vůči psychiatrii má řada lidí předsudky a obávají se jí. Taky mají strach, co si řekne okolí - na druhé straně není přece nutné se někomu dalšímu svěřovat.
Nejlepším způsobem, jak vám lidé mohou pomoci, je porozumět tomu, co se s vámi děje. Pro vás však může být těžké o svých zkušenostech mluvit. Tyto stránky mohou dobře posloužit i vašim blízkým. Když si je v klidu pročtou, mohou pochopit řadu věcí, které je předtím nadměrně trápily nebo kterým nerozuměli.

Příčiny depresí

29. listopadu 2006 v 13:16 | EmO gIrL |  ::DEPRESE(svině) a SMUTEK::
CO SE DĚJE BĚHEM DEPRESE A ÚZKOSTI V MOZKU?
Během několika posledních desetiletí se pohledy na depresivní poruchu změnily. Dříve se věřilo, že problémová výchova a nepříjemné životní události jsou hlavní příčinou této poruchy. Dnes víme, že faktorů, které se na jejím vzniku podílejí, je daleko více.
Jistá zranitelnost je dědičná (genetické faktory). Může se zvýšit určitými dětskými zážitky a typem výchovy, jako je předčasné oddělení dítěte od matky, přílišný důraz na výkon, perfekcionismus, nadměrná kritika (výchovné faktory). To však ještě neznamená, že se porucha nutně musí rozvinout.
Stresové události působí jako spouštěče (životní změny, ztráta blízké osoby, stres v zaměstnání, změna životní role, tělesná namoc, izolace). Může jít o výrazné životní události, ale i o souhrn drobných stresujícívh vlivů, které vedou k dlouhodobé frustraci a bezmoci. V rozvinuté depresi pak dochází ke změnám v biochemii mozku (bilogické faktory).
V mozku jsou biliony nervových buněk. Každá nervová buňka má výbežky, které posílají a dostávají zprávy od ostatních nervových buněk. Neurotransmitery jsou chemické látky, vypouštěné z těchto výběžků, zabezpečující přenos zprávy ze zakončení jednoho nervového výběžku na druhý. Tito "chemičtí poslové" ovlivňují způsob, jakým se cítíme - naše nálady. V průběhu času vědci zjistili, že určité neurotransmitery hrají důležitou roli u deprese - zejména jde o serotonin, noradrenalin a dopamin. Epizoda depresivní nálady je spojená s jejich relativním nedostakem na nervových zakončeních (synapsích) v mozku. Antidepresiva dokážou postupně zvýšit dostupnost těchto látek a tím pomáhají normalizovat biologickou rovnováhu.
PROČ SE ROZVÍJÍ ŽIVOTNÍ PORUCHA JEN U NĚKOHO?
Odpověď na tuto otázku hledá mnoho vědeckých týmů na celém světě. Úplně jasnou odpověď zatím neznáme. Řadu poznatků však máme. Víme už, že na náchylnosti k depresi se podílí mnoho faktorů, a to u různých lidí v různé míře. Nejdůležitější z nich uvádíme:
a) Vrozené faktory: V některých rodinách se objevují depresivní poruchy častěji. To může znamenat, že je zde přítonmá vrozená biologická zranitelnost.
b) Podmínky vývoje v dětství: Nejčastěji souvisí s rozvojem deprese v dospělosti ztráta důležité osoby v dětství, například úmrtím nebo rozchodem rodičů. Rovněž předčasné oddělení od matky, nedostatečná péče, týrání dítěte nebo naopak přípišné rozmazlování a ulevování od povinností bývají často v souvislosti s rozvojem deprese v dospělém věku. Rodič se svou depresí se může stát vzorem takového chování pro své dítě.
c) Stresové životní události: Stresové životní události jsou často spouštěči deprese. Jde o události, které vedou k sociální izolaci (ztráta partnera nebo jeho odchod), změně role (přechod ze školy do zaměstnání, příchod dítěte do rodiny, přechod na jiné zaměstnání), ztrátě důležité role (odchod dospělých dětí z rodiny), ztrátě autonomie, přirozené aktivity a důležitosti (odchod do důchodu, důsledkem tělesné nemoci ve stáří) apod.
d) Biochemické faktory: U depresivních stavů dochází k poruše v přenosu serotoninu, noradrenalinu a dopaminu v mozku. Tyto biochemické změny jsou přítomny pravděpodobně u všech typů depresí, ať nám jejich rozvoj je více pochopitelný z toho, co se v životě toho kterého člověka stalo, nebo deprese přišla jakoby bez zevní příčiny. Zda jsou tyto biologické změny příčinou deprese, nebo pouze její součástí, to zatím nevíme. Důležité je ale poznání, že léky, které tuto biochemickou odchylku postupně upravují do normálního stavu, dokážou odstranit projevy deprese.
e) Psychologické faktory: Psychologické faktory mohou hrát podstatnou roli. Lidé s nízkým sbvědomím, kteří se dívají na sebe, okolnosti a budoucnost pesimisticky, nebo lidé, kteří žijí v silně stresujících podmínkách, jsou více náchylní k rozvoji deprese. Často jsou to lidé s problémy v asertivním jednání. Nejsou schopni říct ne v situacích, kdy by bylo odmítnutí na místě, mají potíže se snášením kritiky od ostatních. Mají nadměrnou potřebu pochvaly a posílení od druhých a bývají nadměrně závislí na hodnocení druhých.
f) Současná rodinná a pracovní situace: KOnflikty v rodinném životě a problémy v práci velmi často souvisejí s rozvojem deprese. V rodině to bývají zejména konflikty mezi partnery, mezi rodiči a dětmi. V práci také kromě vztahových konfliktů také workoholismus (nadměrné pracovní tempo, nedostatek odpočinku).
g) Tělesná onemocnění: Deprese může být také spojená se souběžným tělesným onemocněním. To platí zejména pro starší populaci. Depresivní epizoda může navazovat na ischemickou poruchu srdeční, vysoký krevní tlak, mozkovou příhodu, Parkinsnovu chorobu, cukrovku, revmatismus, sníženou činnost štítné žlázy apod. Deprese může také zhoršovat průběh všech těchto onemonění. Někdy navazuje na bouřlivé hormonální změny po porodu v klimakteriu.
h) Léky, drogy a alkohol: Rozvoj deprses může také souviset s užíváním některých léků. Objevuje se například po užívání hormonu prednisonu a po některých lécích užívaných k léčbě vysokého krevního tlaku. Velmi často vede k depresi nadměrná konzumace alkoholu nebo závislost na drogách.
JAKÝ JE VLIV STRESU?
V důsledku stresu může dojít k rozvoji psychické poruchy nebo psychosomatického onemocnění. Neznamená to jednoduše, že stres je příčinou této poruchy. Musí předcházet vrozená nebo získaná indispozice. Ale nadměrný stres bývá jejím spouštěčem. Dosud nevíme přesně, proč se u někoho vlivem stresu rozvine deprese nebo úzkostná porucha či fobie, u dalšího psychosomatické onemocnění, a někdo i nejtěžší stres prožije bez následků. Dispozice ragovat na stres různou poruchou je zčásti vrozená a částečně získaná během života. Podobně odolnost vůči stresu.

Co je to deprese??

29. listopadu 2006 v 13:12 | EmO gIrL |  ::DEPRESE(svině) a SMUTEK::
DEPRESE
Smutek, bezmoc a pocity beznaděje či zoufalství jsou pocity (emoce), které za normálních okolností mají pro náš organismus velký význam.
Problém začíná tam, kde se tyto emoce objevují příliš často, trvají příliš dlouho, jejich intenzita je vzhledem k situacím, které je spustily, příliš velká, takže začínají nadměrně ovládat život postiženého.
Při depresi však nejde jen o nepříjemný emoční prožitek. Deprese je onemocnění, a to onemocnění celého organismu. Vede k pocitům zoufalství, beznaděje, ztrátě radostného prožívání, energie i vůle. Od běžného smutku nebo rozladěnosti se deprese liší zejména v tom, že:
 • je intenzivnější a hlubší
 • trvá déle
 • nepříznivě ovlivňuje výkonnost.
To, že je deprese nemoc, rozhodně neznamená, že je člověk "nenormální" nebo "bláznivý". Může ale cítit prázdno v duši, být bez energie. Má smutnou náladu a vyčítá si to. Nemůže fungovat v každodenních záležitostech, nesoustředí se. Nedokáže se radovat z věcí, které ho dříve těšily.
JAK JE DEPRESE ČASTÁ?
Deprese je jedním z nejčastějších problémů, který můžeme zažít. U každého pátého člověka se alespoň 1x za život objeví klinicky významná depresivní nálada. Každoročně jí onemocní kolem 5% obyvatelstva různého věku, ..ženy asi 2x častěji než muži.. <-(muj názor:toho si nejsem zas tak jistá je tam přece jenom slovo ASI a to není nic!muži maj svoje emoce,které dáváj nejevo (hlavně emo,ale ne jen ímou))
JAKÉ JSOU TYPICKÉ PROJEVY DEPRESE?
Hlavním příznakem deprese je porucha nálady, ale kromě ní je ovlivňěno také myšlení, chování i tělesné fungování. Mezi typické příznaky deprese patří:
 • přetrvávající smutná, úzkostná nebo "prázdná" nálada
 • negativní pohled na sebe a sebepodceňující myšlenky
 • pocity beznaděje, pesimismu nebo bezmoci
 • sebeobviňování a ztáta smyslu života
 • ztráta zájmu a radosti
 • nespavost, předčasné ranní probouzení, nebo nadměrná ospalost a spavost během dne
 • ztáta chuti k jídlu, výrazné snížení váhy, nebo naopak přejídání se a přibývání na váze
 • pokles energie, únava, ospalost, malátnost (jednoduché činnosti vyžadují ndměrnou námahu)
 • nezájem o sexuální život
 • nadměrné polehávání nebo posedávání, neschopnost se přinutit k činnosti, odkládání činnosti
 • myšlenky na smrt nebo sebevrždu
 • neklid, nervozita, nadměrná podrážděnost
 • potíže se soustředěním, zapamatováním si, rozpomínáním se a s pamětí vůbec (naštěstí přechodné) a problémy s rozhodováním
 • přetrvávající tělesné příznaky, jako je bolest hlavy, poruchy trávení, zácpa, dlouhodobé bolesti
 • tíha na hrudi, ztuhlost nebo ochablost svalstva, snadná unavitelnost
 • nadměrné obavy a starosti, časté pocity napětí

fotta

26. listopadu 2006 v 17:03 | EmO gIrL |  ::SEBEPOŠKOZOVÁNÍ::
VE VĚTČÍM
tohle je drsný ale měla bych to přiřadit spíš k smrti a krvy mno..


Něco o nich (trochu)

18. listopadu 2006 v 1:00 | EmO gIrL |  ::FALL OUT BOY::
Fall Out Boy je parta mladých kluků z Chicaga a jejich aktuální deska aspiruje na jednu ze základních klasik současné vlny amerického emo-rocku.
Fall Out Boys vyšli z chicagské undergroundové scény a postupně se hlavně díky neúnavnému koncertování vyšvihli do pozice jedné z nejsledovanějších kapel současnosti.
Jejich třetí album je první deskou u velkého labelu, v Americe vyšlo už minulý rok a nyní se díky úspěchu singlu Sugar, We´re Going Down dostává i do Evropy. A díky za to, protože to je skvělá deska.
Fall Out Boy nenabízí nic zásadně odlišného od svých dalších emo-rockových souputníků - mají stejný zvuk i image, mají proklatě dlouhé názvy, jak káže dnešní móda, a spíš než jako hvězdy působí jako banda študáků.
Klad téhle desky je však v tom, že oni vzali všechny typické emo-rockové atributy a vytáhli z nich maximum. From Under The Cork Tree je skvělé energické album, kde není slabá písnička.
Byť podle stejného vzorce, každá skladba je chytlavá a našláplá hitovka, která do vás díky silným melodiím i vyhranosti kapely nalije tolik potřebnou energii.
Za pozornost pak stojí určitě i texty a taky sympatický smysl pro humor - viz skladba s názvem I Slept With Someone In Fall Out Boy And All I Got Was This Stupid Song Written About Me tedy "Vyspala jsem se s někým s Fall Out Boy a jediný, co z toho bylo, je tahle blbá písnička, kterou o mě napsali"...

Fotečky

18. listopadu 2006 v 0:44 | EmO gIrL |  ::FALL OUT BOY::

!!ANIMACE!!

17. listopadu 2006 v 18:53 | EmO gIrL |  ::MY CHEMICAL ROMANCE::

!!Fotto!!

17. listopadu 2006 v 18:46 | EmO gIrL |  ::MY CHEMICAL ROMANCE::

Něco o nich

17. listopadu 2006 v 18:20 | EmO gIrL |  ::MY CHEMICAL ROMANCE::
Skupina My Chemical Romance, pocházející z Newarku v New Jersey, není typickou rockovou skupinou. Všichni tvrdí, že vyrůstali ve zvláštních domácnostech, což možná ovlivnilo některé "typicky" zvláštní chování vycházejícího z pocitů této rockové skupiny.
Gerard Way (zpěv) a jeho bratr Mikey (basskytara) jsou členy skupiny, stejně tak jimi jsou i Frank Iero (kytara), Ray Toro (kytara) a Bob Bryar (bicí).

Tato specifická skupina o sobě tvrdí, že pocházejí v New York/ New Jerseyské punkové scény, která na ně měla jako na teenagery největší vliv.
Kytarista Frank Iero hraje od svých 11 let, dokud dělal školu, tak měl povoleno cvičit ve sklepě.

Skupině My Chemical Romance se dostalo od nálepky "Emo" kapely až po "Upírský a zombie" rock. Věří v to, že když se vám budou jejich písně líbit, tak se vám budou líbit a je jedno co to je za styl.
Skupina technicky vzato začala fungovat, když začal Gerard psát texty a přizval si svého kamaráda Matta Pelissiera na pomoc. Ray v té době prakticky doopravdy nehrál zhruba tři roky, ale stejně přišel, aby to zkusil. Šel na zkoušku do jejich podkroví a skončilo to tak, že byl naprosto unešený Gerardovým stylem hudby a psaním. Jeho hudba byla totiž vážně temná, ostrá a přitom v sobě stále měla neurčité prvky popu. Po pár společných zkouškách, co spolu hráli tu existovala určitá energie. Mike s nimi začal hrát na baskytaru a brzy, pár měsíců poté, se k nim připojil Frank, aby zaujal místo druhého kytaristy. Náhodou působil i v jiné skupině, což jim pomohlo k prvním vystoupením. Když se ta skupina rozpadla, první instinkt MCR bylo vzít Franka mezi sebe. Frank byl v té době už jejich fanoušek a vynikající kytarista. Byli v životní etapě, kdy se před nimi objevila křižovatka, kde mohli jít buď jednou cestou nebo jinou a vyšlo to tak, že se všichni sešli a společně vytvořili skupinu. Byli šťastní, že se našli a nyní jsou ještě šťastnější, že jsou tam, kde jsou.
První album My Chemical Romance dostalo název "I brought you my bullets, you brought me your love" a vyšlo v roce 2002. Získalo si celosvětovou pozornost díky 13 písním, které představovali skupinu, jenž byla poté dva roky na turné. Získali si po Severní Americe i Evropě slušný počet fanoušků.
Aby vytvořili své nejnovější album "Three cheers for sweet revenge", museli se MCR (jak jim nyní říká většina lidí) vzdát cestování, které už tak dlouho absolvovali. Byla to jediná možnost jak vydat slušné album a stalo se tomu tak. "Three cheers for sweet revenge" každý nazývá "násilným nebezpečným popem". Skupina to řekla takto: "Růže z popela pochází z tragédie 11. září."
Na obalu alba vyniká Gerardova kresba, inspirovaná láskou skupiny k hororům, komiksům a science-fiction.